09/03/2018

Seminář a workshop: Implementation of the HRS4R at Czech Research Institutions


EURAXESS Česká republika organizuje ve dnech 25. a 26. 4. 2018 na půdě Akademie věd ČR dvě akce věnované tématu HR Award a Strategii lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R). Pozvání účastnit se obou akcí přijaly zástupkyně dvou organizací, kterým již HR Award bylo uděleno a které v současné době působí jako hodnotitelky, paní Karen Vandevelde z Univerzity v Gentu (Belgie) a paní Barbara Unković z Univerzity v Pule (Chorvatsko).

Ve středu 25. 4. 2018 se uskuteční informační seminář pro výzkumné organizace, které zvažují strategii HRS4R implementovat a potřebují se dozvědět základní informace týkající se celého procesu. Na semináři s názvem Implementation of the Human Resources Strategy for Researchers at Czech Research Institutions budou představeny principy vyplývající z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Účastníci budou mít možnost se seznámit s očekávanými přínosy a dopady implementace strategie a s průběhem celého procesu na belgické a chorvatské univerzitě. Zároveň se účastníci dozvědí bližší informace ohledně plánované finanční podpory ze strany MŠMT v rámci výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.

Ve čtvrtek 26. 4. 2018 se uskuteční praktický workshop pro zástupce příjemců dotace výzvy Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj s názvem Practical aspects of the implementation of the Human Resources Strategy for Researchers. Workshop bude zaměřen na praktické otázky spojené s implementací Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky a s přípravou interní analýzy a akčního plánu. Účastníci budou mít možnost konzultovat s přítomnými expertkami své problémy a dozvědět se praktická doporučení ohledně celého procesu. Na akci jsou zváni projektoví manažeři, personalisté a další pracovníci z institucí, které se již přihlásily k Chartě a Kodexu.

Obě akce se uskuteční od 10:00 v budově Akademie věd ČR na adrese Národní 1009/3, Praha 1 v anglickém jazyce. Tlumočení do českého jazyka nebude zajištěno.

Registrace je otevřena: http://euraxess.avcr.cz/form.jsp

Kontaktní osoba:

Kateřina Svobodová

e-mail: svobodovak@ssc.cas.cz

tel. č. 221 403 849

 

 

přílohy

agenda_25_4_2018.pdf (288.06 KB) agenda_26_4_2018.pdf (194.64 KB)