Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic

EURAXESS Česká Republika

EURAXESS Network

 

 

 

O nás

EURAXESS Česká republika je síť otevřených konzultačních kanceláří, která poskytuje kvalifikované informace související se vstupními podmínkami a všemi praktickými aspekty života v ČR. Úzce spolupracujeme se zaměstnavateli i samotnými zahraničními VaV pracovníky a institucemi, které se problematikou vstupu cizinců na naše území a jejich problematikou jejich zaměstnávání zabývají. V současnosti je v síti EURAXESS Česká republika třináct kontaktních míst.

Síť EURAXESS Česká republika je součástí Evropské sítě servisních center EURAXESS. Projekt EURAXESS představuje jeden z kroků, jimiž i v České republice uskutečňujeme doporučení Evropské rady z Lisabonu z roku 2000. Je to náš příspěvek k posílení Evropského výzkumného prostoru (European Research Area - ERA), který podporuje ambice Evropy stát se jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě.

Síť EURAXESS Česká republika vznikla v rámci projektu "České centrum pro mobilitu" v období 2005 - 2007, který byl finančně podporován Evropskou komisí v 6. rámcovém programu. Další podpůrný grant poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro období 2005 - 2008, z něhož byla finančně podporována regionální síť spolupracujících míst při vybraných vysokých školách, která vznikla současně se servisním centrem a zajišťuje v podstatě stejnou agendu, ale v daném regionu. EURAXESS Česká republika byl v období 2008 - 2017 finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO a EUPROII. Nyní je projekt finačně podpořen v rámci podprogramu INTER-INFORM (programu INTER-EXCELLENCE).

Jsme zde, abychom pomáhali výzkumným pracovníkům se všemi aspekty jejich života v České republice. Pokud jste to vy, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů! Naše základní rady a pomoc výzkumným pracovníkům a jejich rodinám jsou zdarma; specializované služby (např. daňové nebo právní záležitosti atd.) však mohou vyžadovat další radu. Centra EURAXESS mohou případně doporučit profesionální poskytovatele služeb s uvedením ceny, kterou mohou služby těchto poskytovatelů stát.

 

 

Kontaktujte nás

rádi zodpovíme Vaše dotazy

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazit všechny kontakty EURAXESS Česká republikana Google maps.