Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Living in EuropeMedical careCzech Republic

Zdravotní péče

Description

Lékařská péče v České republice je na velmi dobré odborné a technické úrovni. Zdravotní péče v České republice je obecně srovnatelná se zbytkem Evropy, i když některé z jejích klíčových zdravotních ukazatelů jsou lepší než průměry EU. Výsledky českých lékařů jsou v některých oblastech na světové úrovni. Na území České republiky existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou a poskytují pacientům pojištěným u příslušné zdravotní pojišťovny zdravotní péči bez přímé úhrady.Všichni občané jsou zdravotně pojištěni a mají nárok na zdravotní péči stanovenou zákonem.

 

 

Rozsah péče, která je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je různý podle toho, zda je péče poskytována smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením. V případě, že stomatologické zdravotnické zařízení nemá uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, bude vám z veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze akutní, neodkladná péče.

Při hledání zubního lékaře, který registruje nové pacienty, se můžete zeptat své zdravotní pojišťovny nebo požádat přátele a kolegy na doporučení. Seznam všech zubních lékařů zveřejňuje Česká stomatologická komora.

Povinností lékaře je nabídnout vám ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Všechny tyto výkony jsou obsaženy v tzv. úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostických a léčebných postupů za použití standardních materiálů. Lékař vám může – poté, co vás seznámí se standardním ošetřením – také nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů. Toto ošetření potom již není hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění a celý výkon si hradíte sami. Vždy se před takovým výkonem seznamte s cenou ošetření a nahlédněte do ceníku dané ordinace. Povinností lékaře je vystavit vám potvrzení o úhradě.