Zdravotní péče

Living in Europe | Medical care | Czech Republic

Lékařská péče v České republice je na velmi dobré odborné a technické úrovni. Zdravotní péče v České republice je obecně srovnatelná se zbytkem Evropy, i když některé z jejích klíčových zdravotních ukazatelů jsou lepší než průměry EU. Výsledky českých lékařů jsou v některých oblastech na světové úrovni. Na území České republiky existují jak státní, tak nestátní zdravotnická zařízení. Téměř všechna zařízení mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče se zdravotní pojišťovnou a poskytují pacientům pojištěným u příslušné zdravotní pojišťovny zdravotní péči bez přímé úhrady. Všichni občané jsou zdravotně pojištěni a mají nárok na zdravotní péči stanovenou zákonem.