Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Working in EuropeTaxation/salariesCzech Republic

Daňový systém

Description

Daňový systém České republiky je podobný daňovým soustavám většiny vyspělých zemí, zejména evropských. Daňové příjmy pocházejí zhruba ve stejné míře z přímých daní, které jsou přímo vyměřovány poplatníkovi s ohledem na jeho majetkovou a důchodovou situaci, a z nepřímých daní, které jsou vybírány a placeny v cenách zboží.

 

Zaměstnanci mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. Pokud si vyplňujete daňové přiznání sami, bez daňového poradce, musíte ho podat (a také daň z příjmů zaplatit) do 1. dubna. Kdo podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob přes daňového poradce, musí do 1. dubna předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že daňového poradce podáním přiznání k dani z příjmů pověřil. Termín pro podání se tak posouvá na 1. července.

V daňovém přiznání můžete základ daně snížit o odčitatelné položky a o další daňová zvýhodnění.

Zákonnou úpravu slev na dani upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud jste zaměstnaní, můžete řadu těchto slev uplatnit buď měsíčně, nebo na konci roku na základě tzv. ročního zúčtování daní, které provede váš zaměstnavatel. Výsledkem tak může být vrácení přeplatku daně z příjmů. Uplatnit můžete například daňové zvýhodnění na poplatníka, daňové zvýhodnění na dítě, bonus nebo daňové zvýhodnění na manželku nebo manžela.

Odčitatelné položky upravuje § 34 zákona o daních z příjmů a odečítají se od základu daně. Z takto sníženého základu daně se pak vypočítá 15 % daň z příjmu. K odčitatelným položkám patří: úroky z úvěrů, soukromé životní pojištění, penzijní spoření, příspěvky odborům, dary. Od základu daně je dále např. možné odečíst i ztrátu z minulých let v případě, že jste jako OSVČ v jednom roce dosáhli ztráty a v dalším roce naopak vysokého zisku.

Na stránkách Finanční správy naleznete online Databázi aktuálních daňových tiskopisů a Daňový kalendář.

 

 

Více informací o daňovém systému v České republice najdete zde.