Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Living in EuropeAccess to the culture of the host country/language coursesCzech Republic

Kulturní prostředí / kurzy češtiny

Description

Česká republika

  • Hlavní město: Praha
  • Rozloha: 78 867 km²
  • Počet obyvatel: 10 694 480 (k 31. 3. 2021)
  • Úření jazyk: čestina
  • Politický systém: parlamentní republika
  • Členská země EU: od 1. května 2004
  • Vstup do schengenského prostoru 1. prosince 2007
  • Sousedící země:Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko
  • Měna: koruna česká (Kč)
  • Náboženství: 88.5% bez vyznání; 10.4% římsko-katolická víra; 1.1% ostatní

 

 

Český jazyk neboli čeština je západoslovanský jazyk, nejbližší slovenštině, poté polštině a lužické srbštině, který patří mezi slovanské jazyky a řadí se do rodiny jazyků indoevropských.

Spisovná čeština je reprezentativní podoba českého národního jazyka, která se používá v úředních dokumentech, v oficiální komunikaci, literatuře, škole a v médiích, alespoň tzv. veřejnoprávních. Spisovná čeština je kodifikována v Pravidlech českého pravopisu, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny. Střediskem kodifikace je Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Mluvenou podobou spisovné češtiny v každodenní komunikaci je hovorová čeština.

Obecná čeština se významně odlišuje od spisovné češtiny z hlediska lexikálního a syntaktického což je obvyklé i v případě jiných jazyků, ale i z hlediska fonetiky a morfologie. Obecná čeština je nespisovnou formou českého jazyka, která se používá obvykle v běžné ústní komunikaci. V lingvistice se definuje jako interdialekt. Mezi hovorovou a obecnou češtinou vede hranice spisovného a nespisovného jazyka.

 

EURAXESS centrum Brno

Centrum pro cizince JMK nabízí Kurzy českého jazykakde se dozvíte nejen o fungování českého jazyka, ale i o českých tradicích, kultuře, historii a českém prostředí.

 

EURAXESS centrum VŠB-TUO

Institut jazyků VŠB-TUO nabízí výuku českého jazyka pro cizince kdy je jednoznačně upřednostnostněn nácvik komunikativních dovedností tak, aby se studující již při omezené slovní zásobě a za pomoci nejzákladnějších znalostí gramatiky byli schopni dorozumět v daném jazyce.

 

Ve všech městech jsou jazykové školy, které nabízejí kurzy češtiny v různých úrovních pokorčilosti a v různých cenových hladinách. Jakékoliv EURAXESS centrum nebo místní spolupracující místo vám pomůže s výběrem dle vašich požadavků.

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze nabízí kurzy češtiny různé pokročilosti, délky a intenzity.

Na portálu Čeština pro cizince najdete přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.