Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic

Možnosti financování vědy a stipendia

EURAXESS Jobs & Funding

 

 

 

Dotační tituly a zdroje financování v České republice

Na vědecko-výzkumné aktivity lze využít financování z veřejných (národních) zdrojů, z prostředků Evropské unie či mezinárodních programů mimo EU, ale také soukromých zdrojů.