Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Living in EuropeHealth insuranceCzech Republic

Zdravotní pojištění

Description

Cizí státní příslušníci pobývající na území České republiky jsou povinni mít platné zdravotní pojištění. Existují dva typy zdravotního pojištění: veřejnéa komerční.

 

 

Povinné veřejné zdravotní pojištění v České republice je zajišťováno prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Každá pojišťovna má kromě názvu také číselný identifikační kód. Zdravotní pojišťovna je povinna přijmout každou osobu, která splňuje požadavky pro účast v programu veřejného zdravotního pojištění.

Největší zdravotní pojišťovnou v České republice je:

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

Další zdravotní pojišťovny, které jsou též označovány jako "zaměstnanecké pojišťovny", jsou:

 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZPMV ČR)
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (RBP)

Kdo má nárok na veřejné zdravotní pojištění:

 • občané/cizinci s povolením k trvalému pobytu v České republice.
 • zaměstnanci, jejichž zaměstnavatel má sídlo v České republice.
 • rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou zaměstnáni na území České republiky.
 • občané třetích zemí, kteří dříve pobývali v jiné zemi EU a byli tam účastníky veřejného zdravotního pojištění, a jejich rodinní příslušníci.

Pojištění se vztahuje na nezbytnou zdravotní péči a pohotovostní ošetření na klinikách v oblasti veřejného zdraví, ordinace a nemocnice. Toto pojištění zahrnuje nebo částečně kryje tyto druhy zdravotní péče:

 • ambulantní a lůžkovou péči.
 • zdravotnickou záchrannou službu a pohotovostní službu.
 • preventivní péči.
 • poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.
 • lázeňskou léčebně rehabilitační péči.
 • pracovně- lékařské služby atd.

Po celou dobu zaměstnání jsou všichni zaměstnanci účastníky veřejného zdravotního pojištění. Zaměstnavatel je povinen oznámit zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení pracovního poměru zaměstnance. Zaměstnavatel platí pravidelné pojistné za své zaměstnance, což je 1/3 hrubé mzdy zaměstnance. Od zdravotní pojišťovny dostanete kartu pojištěnce.

Při příjezdu do České republiky ještě nejste registrováni u veřejné zdravotní pojišťovny (ještě nejste zaměstnancem), a proto musíte mít alternativní (cestovní) zdravotní pojištění odkomerční pojišťovny nebo mít Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Každý, kdo nemá nárok na veřejné zdravotního pojištění, musí mít komerční zdravotního pojištění.

 

Existují dva druhy komerčního zdravotního pojištění: komplexní zdravotní pojištěnínebo základní zdravotní pojištění.

Základní zdravotní pojištěníkryje neodkladné ošetření a hospitalizaci ve všech zdravotnických zařízeních v České republice v nezbytném rozsahu. Tento druh pojištění je vhodný pro jednotlivce, kteří nespadají do systému veřejného zdravotního pojištění a kteří na území České republiky nebudou déle než 90 dnů. Pojištění kryje nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření a hospitalizaci, včetně akutního ošetření zubů, ambulantně předepsaných léků a případná repatriace do země původu. Minimální pojistné krytí musí činit 60 000 EUR.

Komplexní zdravotní pojištěníje vhodné pro cizince, kteří hodlají zůstat na území České republiky déle než 90 dnů a nejsou zahrnuti do systému veřejného zdravotního pojištění. Rozsah tohoto zdravotního pojištění je podobný jako veřejné zdravotní pojištění. Pojištění kryje preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, akutní stomatologii, lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky.

V současné době existuje pět pojišťoven, které poskytují komplexní zdravotní pojištění pro cizince:

 • Pojišťovna VZP
 • UNIQA pojišťovna
 • MAXIMA pojišťovna
 • Slavia pojišťovna
 • Victoria Volksbanken

Další informace o komerčním zdravotním pojištění naleznete zde: http://www.pojisteni-cizincu.cz/cz/.