Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Working in EuropePension rights, Taxation/salariesCzech Republic

Sociální zabezpečení

Description

Každý zaměstnanec v České republice musí být účastníkem systému sociálního zabezpečení. Tento systém se skládá z důchodového pojištění, nemocenského pojištění a státní politiky nezaměstnanosti a je založen na solidárním principu. Zaměstnanci jsou povinně účastni, na rozdíl od OSVČ, jejichž pojištění zůstává dobrovolné.

 

 

Nemocenské pojištění je upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění výdělečně činné osoby při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě).

Nemocenského pojištění jsou účastni všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, jejichž nemocenské pojištění je dobrovolné.

Z nemocenského pojištění se poskytují tyto 4 druhy peněžitých dávek:

  • Nemocenská
  • Peněžitá pomoc v mateřství
  • Ošetřovné
  • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácejíokresní správy sociálního zabezpečení.

 

Důchodový systém v České republice je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a na důchodovém spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., od roku 2013 a na doplňkovém penzijním spoření podle zákona č. 427/2011 Sb. I. pilíř – státní průběžně financovaný systém je financován zejména z odvodů sociálního pojistného. Účast pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné je povinná a zaměstnavatelé mají za povinnost odvádět pojistné za své zaměstnance ve stanovené výši. Z tohoto pilíře jsou vypláceny státní důchody. II. pilíř – penzijní připojištění, účast v tomto pilíři je dobrovolná. Stát k měsíčním příspěvkům účastníků vyplácí státní příspěvek a umožňuje odečíst část zaplacených příspěvků ze základu daně z příjmů.

Ze základního důchodového pojištění se poskytují tyto důchody:

Nárok na starobní důchod vzniká dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. O nároku na důchod, jeho výši a výplatě rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, odbornou pomoc ve věcech důchodového pojištění jsou povinny poskytovat občanům a organizacím okresní správy sociálního zabezpečení.

Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich, více o státním důchodu v zahraničí a koordinaci sociálního zabezpečení na úrovni EU najdete zde a zde.

 

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Stát se tímto podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin při v určitých sociálních situacích. Státní sociální podpora je ve stanovených případech poskytována v závislosti na výši příjmu.

Poskytují se následující dávky:

  • přídavek na dítě,
  • rodičovský příspěvek,
  • příspěvek na bydlení,
  • porodné,
  • pohřebné.

Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizují krajské pobočky Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu osoby. Více informací o dávkách sociální podpory najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo kontaktujte své EURAXESS centrum.