Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Leaving EuropeDeparture conditions/formalitiesCzech Republic

Co vyřídit před odjezdem?

Description
 • Ukončete svůj pracovní poměr, přerušte podnikání, vyjednejte si neplacené volno.
 • Včas si požádejte o vízum, pokud odjíždíte mimo EU.
 • Dejte si do pořádku finance, zařiďte si internetové bankovnictví, zjistěte platnost karet v dané zemi a poplatky za bankovní transakce, poznamenejte si telefonní čísla pro zablokování karet, dejte trvalé příkazy a povolení k inkasu na povinné platby doma.
 • Ujistěte se, zda jste v příslušném roce daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného státu. Pro další informace o daňovém přiznání kontaktujte příslušný finanční úřad.
 • Opatřete si ověřené překlady dokladů o vašem vzdělání a ověřené kopie důležitých dokumentů (rodné listy, oddací listy, apod.) a dostatečný počet fotografií různých velikostí.
 • Pokud budete v zahraničí déle než 6 měsíců, odhlaste se u své zdravotní pojišťovny ze systému zdravotního pojištění prostřednictvím formuláře Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině a vraťte kartičku pojištěnce. Z účasti na nemocenském a důchodovém pojištění vás odhlásí zaměstnavatel.
 • Zjistěte si podmínky zdravotního pojištění v dané zemi, zajistěte si cestovní pojištění, úrazové pojištění a pojištění na možné způsobení škod. Vezměte si s sebou kopie pojistných smluv.
 • Zajistěte si povinná a doporučená očkování, nakupte adekvátní množství léků a potřeb první pomoci. Potřebujete-li pravidelně léky, ověřte si jejich dostupnost v dané zemi nebo si zajistěte jejich bezpečný přísun.
 • Informujte svého praktického lékaře, zubaře, očního a další specialisty o svém odjezdu a vyjednejte si možnost ponechání v kartotéce po dobu vaší nepřítomnosti.
 • Ověřte platnost cestovního pasu a občanského průkazu. Pořiďte kopie dokladů pro případ ztráty.
 • Zajistěte si mezinárodní řidičský průkaz a kopii pro případ ztráty.
 • V případě dovozu auta se informujte o dovozu a vývozu aut dané země a také o registraci auta v dané zemi a celních předpisech.
 • Informujte domácí školu o odjezdu, ověřte si požadavky na přezkoušení na konci školního roku. Připravte si několik posledních vysvědčení dětí a informace o typu a zaměření domácí školy (curriculum).
 • Včas si zjistěte podmínky dovozu domácích zvířat (očkování, očkovací průkaz, zdravotní průkaz apod.)
 • Oznamte změnu adresy (bance, pojišťovně, škole, přátelům apod.) Vystavte plnou moc pro přebírání pošty někomu na adrese, kam budou vaše zásilky přesměrovány.
 • Máte-li předplacená periodika, změňte adresu nebo přejděte na elektronickou verzi.
 • Česká správa sociálního zabezpečení připravila Příručku pro migrující osoby, kde je komplexní přehled povinností, které musíte splnit ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení při odchodu z České republiky a při návratu.
 • Zvažte registraci v projektu Ministerstva zahraničních věcí Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS občanům v nouzi a účinně organizuje pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů.
 • Ukončete svůj pracovní poměr, přerušte podnikání, vyjednejte si neplacené volno.
 • Odevzdejte na pracovišti Ministerstva vnitra (OAMP) kartu s povolením přechodného pobytu. Kartu může místo vás na základě plné moci odevzdat EURAXESS centrum.
 • Máte-li trvalý pobyt na území České republiky, můžete si jej ponechat, pokud nebudete mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců a máte stále svou adresu (místo "obvyklého pobytu") v České republice. V opačném případě požádejte o zrušení platnosti na pracovišti Ministerstva vnitra příslušného podle místa hlášeného pobytu a vraťte průkaz o povolení k pobytu. Průkaz za vás opět může na základě plné moci odevzdat EURAXESS centrum.
 • Včas si požádejte o vízum, povolení k pobytu, pokud je v dané zemi nutné.
 • Dejte si do pořádku finance, zrušte bankovní účet a finančně se vypořádejte s bankou. Pozor, zrušením účtu zanikají i jednotlivé trvalé příkazy či souhlasy k inkasu.
 • Odhlaste se u své zdravotní pojišťovny ze systému zdravotního pojištění a vraťte kartičku pojištěnce. Z účasti na nemocenském a důchodovém pojištění vás odhlásí zaměstnavatel.
 • Informujte svého praktického lékaře, zubaře, očního a další specialisty o svém odjezdu a vyjednete si možnost ponechání v kartotéce, pokud se budete do České republiky vracet.
 • Ověřte platnost cestovního dokladu a pořiďte si kopie dokladu pro případ ztráty.
 • V případě dovozu auta se informujte o dovozu a vývozu aut dané země a také o registraci auta v dané zemi a celních předpisech.
 • Informujte školu o odjezdu dětí, ověřte si požadavky na přezkoušení, zajistěte vysvědčení nebo potvrzení o docházce.
 • Včas si zjistěte podmínky dovozu domácích zvířat (očkování, očkovací průkaz, zdravotní průkaz apod.)
 • Oznamte změnu adresy (bance, pojišťovně, škole, přátelům pod.) Vystavte plnou moc pro přebírání pošty někomu na adrese, kam budou vaše zásilky přesměrovány.
 • Máte-li předplacená periodika, změňte adresu nebo přejděte na elektronickou verzi.
 • Ukončete svůj pracovní poměr, přerušte podnikání, vyjednejte si neplacené volno.
 • Odevzdejte na pracovišti Ministerstva vnitra (OAMP) kartu s povolením dlouhodobého pobytu. Kartu za vás na základě plné moci může odevzdat EURAXESS centrum.
 • Máte-li trvalý pobyt na území České republiky, můžete si jej ponechat, pokud nebudete mimo území států EU nepřetržitě po dobu delší než 12 měsíců a máte stále svou adresu (místo "obvyklého pobytu") v České republice. V opačném případě požádejte o zrušení platnosti na pracovišti Ministerstva vnitra příslušného podle místa hlášeného pobytu a vráťte průkaz o povolení k pobytu. Průkaz az vás opět může na základě plné moci odevzdat EURAXESS centrum.
 • Včas si požádejte o vízum, povolení k pobytu, pokud je v dané zemi nutné.
 • Dejte si do pořádku finance, zrušte bankovní účet a finančně se vypořádejte s bankou. Pozor, zrušením účtu zanikají i jednotlivé trvalé příkazy či souhlasy k inkasu.
 • Dohodněte se na skončení nájmu bytu nebo domu.
 • Odhlaste se u své zdravotní pojišťovny ze systému zdravotního pojištění a vraťte kartičku pojištěnce. Z účasti na nemocenském a důchodovém pojištění vás odhlásí zaměstnavatel.
 • Informujte svého praktického lékaře, zubaře, očního a další specialisty o svém odjezdu a vyjednete si možnost ponechání v kartotéce, pokud se budete do České republiky vracet.
 • Ověřte platnost cestovního dokladu a pořiďte si kopie dokladu pro případ ztráty.
 • V případě dovozu auta se informujte o dovozu a vývozu aut dané země a také o registraci auta v dané zemi a celních předpisech.
 • Informujte školu o odjezdu dětí, ověřte si požadavky na přezkoušení, zajistěte vysvědčení nebo potvrzení o docházce.
 • Včas si zjistěte podmínky dovozu domácích zvířat (očkování, očkovací průkaz, zdravotní průkaz apod.)
 • Oznamte změnu adresy (bance, pojišťovně, škole, přátelům apod.) Vystavte plnou moc pro přebírání pošty někomu na adrese, kam budou vaše zásilky přesměrovány.
 • Máte-li předplacená periodika, změňte adresu nebo přejděte na elektronickou verzi.