Důchod pro výzkumníky

Working in Europe | Pension rights | Czech Republic

Vedle veřejného důchodového systému (více v kapitole Sociální zabezpečení) a soukromých penzijních fondů, existuje pro vědecké pracovníky také speciální evropský penzijní fond. Tato iniciativa byla zřízena z podnětu Evropské komise a jmenuje se RESAVER - Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions. Podrobnosti o systému RESAVER naleznete zde.