Koupě nemovitosti

Living in Europe | Accommodation | Czech Republic

V České republice může koupit byt nebo dům jen občan ČR a cizinec s povolením k trvalému pobytu nebo s přiznaným azylem či právnická osoba se sídlem v ČR. Ke koupi nemovitosti můžete použít také hypotéku, kterou nabízí většina místních bank. V České republice hypotéku mohou získat i cizinci, i když je to pro ně složitější. Kupovat byt nebo dům můžete přímo od majitele nebo přes realitní kanceláři či stavební společnosti (developer). Výše provize se pohybuje mezi 3 a 4 % z ceny nemovitosti. Pokud se rozhodnete pro nákup nemovitosti bez realitní kanceláře, můžete hledat na specializovaných webech jako např. Bezrealitky.cz nebo Sreality.cz.

Než se rozhodnete pro danou nemovitost, zjistěte si:

 • Je vaše realitní kancelář (developer) důvěryhodná?
 • Jací jsou vaši případní sousedé?
 • Jaké je okolí nemovitosti?
 • Existují plány pro další výstavbu v dané lokalitě?
 • V jakém technickém stavu se nemovitost nachází (střecha, rozvody tepla, topení, elektrika), prošla rekonstrukcí?
 • Jak vysoké jsou vedlejší náklady na bydlení (teplo, fond oprav, společné prostory)?

Klíčové body při nákupu nemovitosti:

 • Před podpisem vyžadujte co nejaktuálnější výpis z katastru nemovitostí, z kterého se zejména dozvíte, zda k dané nemovitosti není zřízeno zástavní právo, předkupní právo či právo věcného břemene nebo zda není veden výkon rozhodnutí (exekuce) prodejem dané nemovitosti atd.
 • Zkontrolujte, jestli se nemovitost nenachází v záplavové oblasti.
 • K bezpečnému převodu peněz využijte úschovu peněz u notáře nebo advokáta. Tato úschova je definována zákonem a na dodržování pravidel dohlíží Notářská komora České republiky a Česká advokátní komora.
 • Kupujete-li družstevní byt, prostudujte si podrobně stanovy bytového družstva.
 • Daň z nabytí nemovitých věcí, dřív známá jako daň z převodu nemovitosti, má povinnost zaplatit prodávající. Můžete se smluvně dohodnout, že daň zaplatí kupující, a snížit o ni kupní cenu.
 • První převod novostavby je od daně osvobozený, pokud se uskuteční do pěti let od okamžiku, kdy je možné ji užívat (obvykle od kolaudace).
 • Ověřte si, zda cena je cenou běžnou v okolí.
 • Kupní smluvu konzultujte s právníkem.