Skip to main content
Logo of EURAXESS
Czech Republic
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesCzech Republic

Mateřská dovolená a rodičovský příspěvek

Description

Mateřská dovolená

 • Peněžitá pomoc v mateřství, tzv. mateřská dovolená je náhradou mzdy a podpůrčí doba činí 28 týdnů (u dvou nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
 • Na mateřskou dovolenou se nastupuje nejméně 6 týdnů a nejdéle 8 týdnu před očekávaným datem porodu.
 • Základní podmínkou nároku na tuto dávku je účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů, jste zaměstnané nebo v ochranné lhůtě (trvá po 180 dnů od zániku nemocenského pojištění).
 • OSVČ má nárok za předpokladu, že si platily nemocenské pojistné v průběhu dvou let alespoň 270 dnů před nástupem na mateřskou z toho alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
 • Kdo nesplňuje výše uvedené podmínky, může ihned po narození čerpat tzv. rodičovský příspěvek.
 • Peněžitou pomoc v mateřství je možno pobírat nejdéle do 1 roku věku dítěte.
 • Peněžitá pomoc v mateřství je 70 % průměrné hrubé měsíční mzdy za poslední rok, u OSVČ se výše mateřské odvíjí od výše placeného pojistného.
 • Zákon umožňuje střídání matky dítěte s jejím manželem či otcem dítěte v péči o dítě, a to od počátku 7. týdne ode dne porodu, pokud splňuje podmínky nároku na její výplatu (účast v nemocenském pojištění).
 • "Žádost o peněžitou pomoc v mateřství" vám vystaví v průběhu těhotenství gynekolog, zaměstnaná žena ho předá svému zaměstnavateli, který ho předá Okresní správě sociální ho zabezpečení (OSSZ), OSVČ předá tiskopis přímo Okresní správě sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště.

Rodičovský příspěvek

 • Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství.
 • Celková částka rodičovského příspěvku je (od 1. 1. 2020) 300 tisíc korun, pro vícerčata 450 tisíc korun a vyčerpána musí být nejdéle do 4 let věku dítěte.
 • Pokud jste si vy nebo otec hradil nemocenské pojištění, můžete si zvolit výši příspěvku, a to podle výše denního vyměřovacího základu ke dni narození dítěte, výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % 30 násobku DVZ rodiče a zvolená výše příspěvku činí maximálně 11 500 Kč, minimálně 50 Kč měsíčně. Své rozhodnutí o výši i době čerpání rodičovského příspěvku můžete každé tři měsíce měnit.
 • Pokud jste si před porodem neplatila Vy ani otec dítěte nemocenské pojištění, máte jen jednu variantu výplaty rodičovského příspěvku – budete ho dostávat do 4 let věku dítěte, přičemž do jeho 9 měsíců to bude ve výši 7 600 Kč měsíčně a po zbytek doby pak 3 800 Kč.
 • Pokud budete nastupovat na druhou mateřskou dříve, než dočerpáte rodičovský příspěvek, můžete už v době otěhotnění změnit výši čerpané částky a vybrat tak „rychleji“ celý obnos v rámci rodičovského příspěvku. Nevyčerpaná část rodičovského příspěvku zůstává státu a nelze ji vymáhat.
 • K podání "Žádosti o rodičovský příspěvek" budete potřebovat: rodný list dítěte, průkazy totožnosti obou rodičů a potvrzení od ČSSZ o nároku na dávku, která ovlivňuje nárok a výši rodičovského příspěvku.
 • Tuto dávku vyplácí Úřad práce (odbor státní sociální podpory).

Přídavek na děti

 • Přídavek na dítě je poskytován rodinám s dětmi jako základní dlouhodobá dávka ve třech úrovních podle věku dítěte: dítě do 6 let - 500 Kč, dítě od 6 do 15 let - 610 Kč, dítě od 15 do 26 let - 700 Kč.
 • Rodiny s příjmem vyšším než je 2,4 násobek částky životního minimarodiny na přídavek na dítě nemají nárok.
 • O přídavek na děti se žádá na místně příslušné pobočce Úřadu práce ČR a k žádosti budete potřebovat doklady o příjmu (např. potvrzení zaměstnavatele).