Výzkumní pracovníci z EU/EHP

Living in Europe | Entry conditions/visas | Czech Republic

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou pobývat na území ČR bez jakéhokoli zvláštního povolení. K pobytu jim postačuje jen platný cestovní doklad nebo průkaz totožnosti. Nicméně v některých situacích je nutné ohlásit svůj pobyt příslušnému úřadu podrobnosti najdete níže.

Co dělat po příjezdu:

Ve lhůtě do 30 dnů od vstupu na území České republiky je třeba ohlásit svou přítomnost na příslušném pracovišti cizinecké policie dle místa pobytu. Tato povinnost se nevztahuje na občany EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska, za které tuto povinnost splnil ubytovatel (hotel, hostel, studentská kolej apod.).

Dále máte povinnost hlásit změnu příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu.

Pokud budete na území ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce, můžete požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu na území ČR a je jen na vás, zda o vydání tohoto potvrzení požádáte, či nikoliv.

Potvrzení o přechodném pobytu je velmi praktické, protože dostanete "rodné číslo", které budete potřebovat při mnoha administrativních procedurách během svého pobytu.