Péče o děti předškolního věku

Living in Europe | Day care, schooling & family related issues | Czech Republic

Děti ve věku 0 - 3 let

V České republice je stále omezená nabídka služeb péče o děti ve věku do 3 let a proto je o ně nejčastěji pečováno v domácím prostředí. 

Možnosti péče:

 • jesle nebo mikrojesle,
 • dětská skupina,
 • nestátní neziskové organizace se zaměřením na péči o malé a předškolní děti,
 • poskytování péče na nekomerčním základě (rodiče v domácnosti),
 • chůva.

Děti ve věku 3 -6 let

Česká republika má dlouhodobě dobře fungující sítě předškolních zařízení typu mateřská školka.

Možnosti péče:

 • mateřské školy (školky) v režimu školského nebo živnostenského zákona,
 • firemní školka – aneb mateřská škola určená pro vzdělávání dětí zaměstnanců,
 • dětská skupina,
 • nestátní neziskové organizace se zaměřením na péči o malé a předškolní děti,
 • poskytování péče na nekomerčním základě (rodiče v domácnosti),
 • chůva.