Trvalý pobyt a občanství

Living in Europe, Working in Europe | Entry conditions/visas | Czech Republic

Po delší době pobytu na území České republiky na základě dlouhodobého víza, povolení dlouhodobého pobytu nebo azylu (obvykle 5 let) je možné požádat o trvalý pobyt. Další informace o podání žádosti najdete na následujících stránkách:

Povolení k trvalému pobytu občana EU EU/EEA
Povolení k trvalému pobytu pro občany třetích zemí

Obecně po 5 letech trvalého pobytu můžete požádat o udělení českého státního občanství. Žádost o udělení státního občanství České republiky se podává se osobně u krajského úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele. Bližší informace naleznete zde nebo se obraťte na nejbližší EURAXESS centrum.